bee-big-10

Нека да научим повече за пчелите

Айнщайн : "Когато изчезнат пчелите, на човечеството ще му останат
само четири години живот".

Неделя, 26 Май 2013 08:50

Интересни факти за пчелите

Написана от
Известен факт е, че пчелите са интелигентни създания и освен, че живеят в строго определен ред те имат добра зрителна памет. Тази способност им позволява да разпознават различните типове растения, да се ориентират в дадени ситуации и да организират дейността си. Медоносните растения са само едно от нещата, поради, които пчелите се нуждаят от добри запаметяващи възможности. Наред с това те трябва да се защитават от околната среда и от вредителите си. Така например не е случайност и факта, че когато човек бъде нападнат и подгонен от пчела, трябва за известно време да не се връща на мястото, защото рискува да бъде подплашен отново. Изследователи направили опити с пчели. За целта пред група от пчелно семейство били поставени снимки на лица, геометрични фигури и картини с растения. Инстинктивно те посещават и трите форми, но не еднократно се връщат към човешките лица, макар, преди да не са ги зървали. Резултата от…
Неделя, 26 Май 2013 08:50

За Синдром на празния кошер

Написана от
Една от най-опасните и будещи голям интерес теми в пчеларството е т.нар. „Синдром на празния кошер“. Тя от години предизвиква учените, а причините за това събитие все още са загадка. В последните години сред Европейски съюз отново се заговори за този проблем  и с решение на Европейската комисия (ЕК) се прие ограничаване на употребата на много инсектициди за селското стопанство. Този проблем сред пчеларството провокира множество мерки и бързи решения. Специалистите смятат, че една от причините довели до празния кошер в пчеларството и повишаване на смъртността сред пчелите е замърсяванията на околната среда, използването на химикали за растителна защита. Синдром на празния кошер не е заплаха единствено за пчеларския бизнес и производителите на мед и пчелни продукти, а и за целия отрасъл селско стопанство. Големи са процентите, които се падат на растения и за хранителна индустрия, които зависят от пчелите и опрашването им. Пчеларството е доходен бизнес, които носи печалби…
Неделя, 26 Май 2013 08:49

Пчелни продукти

Написана от
Пчеларството се характеризира с многото аспекти, в които може да се работи. Продуктите, които произлизат от цялостния му процес също са многобройни. Според развитието и специализацията на дадена пчеларска фирма могат да бъдат създавани един или няколко пчеларски продукта, а това определя един или няколко от тях. За отглеждане на пчелни семейства и за производство на мед трябва да се използва продукта изваден в настоящата година или конкретно в сезона. Всеки друг получен продукт се смята за допълнителна пчелна продукция. За производителите на пчелни семейства и занимаващите се с производство на пчелно млечице като основна продукция се счита само пчелното млечице. Всеки друг вид пчелни продукти, в това число и изваденият пчелен мед, се числят за допълнителна продукция. Така при отглеждане на пчелни семейства за създаване на пчелна отрова за основна продукция се смята само получената такава. Всеки друг вид пчелни продукти, мед, пчелно млечице, восък са допълнителна продукция. По…
Неделя, 26 Май 2013 08:49

Продукция в пчеларството

Написана от
Пчеларството включва особена технология, когато се употребява само при работа с пчели. Тя включваща система от взаимно свързани методи за производство на продукти като мед, пчелно млечице, восък, пчелна отрова и останалите пчелни продукти. Цялостната система за създаване на пчелни продукти помества множеството начини за развъждане, отглеждане и изхранване на пчелни семейства, цялата организация на пчелната паша, наред с това и начините, допринасящи за натрупване на пчелен мед, както и изземане на пчелната продукция, процедурата по технология на съхраняване и преработване на продукцията и използването на пчелини за организиране на пчелоопрашване на множество селскостопански култури. Организацията по пчеларство и организацията по производство са като цял комплекс от мероприятия, чиято цел е да бъде използван максимално труда на пчелари, средствата за производство, техническите възможности, пчелната паша, която е природния ресурс и др. Спецификата на пчеларството и сложността му е свързана с редица фактори като сезонност и много периоди, които изискват високо…
Неделя, 26 Май 2013 08:48

Пчелна продукция

Написана от
Калкулиране на пчелна продукция е доста многозначно действие, в което се вземат под внимание редица неща. Тук се отнасят както множеството направени разходи, така и получената основна и допълнителна продукция. В общи линии изчисленията се правят по следния начин: За калкулация в пчеларството се смята основната продукция. С това калкулация на себестойността за допълнителна продукция от пчеларство не се прави. Цените са според цените на едро. Така в пчеларството за единица от основна продукция се приемат 1 кг. пчелен мед, 1 кг. пчелна отрова, 1 кг. пчелно млечице и 100 пчелни майки. Към себестойността на всяка единица от основната продукция се калкулира, сумата на производствените разходи или намалената стойност на допълнителна продукция, както и сумите от пчелоопрашване, които се увеличават със сумата на разходи за извън производствена дейност. Те се разделят на получено количество от основна пчелна продукция. Поради това, че в пчеларството се получава и по повече от един…
Страница 1 от 2

Повече информация

Търсене

Потребители