Какво е нужно за пчеларство

Пчеларството е изключителен отрасъл, който има множество специфики. Той е като една вселена и си има множество деликатни моменти, които понякога с практиката се натрупват, но за да се развива успешно, понякога е нужно да е бъде изучаван като наука с цел подобряване на обслужването му.

За един такъв отрасъл от селскостопанската сфера са нужни не само опит, но и познания, както и много добре обучени кадри. В селскостопанските училища се преподава добре всичко свързано с пчеларската дейност, умения и знания се съчетават и на практика. Изискванията за пчеларски фирми се изисква да се ръководят от така наречените зооинженери или специалисти по пчеларство, а не е достатъчно само те да са селскостопански специалисти, спадащи под общ знаменател.

Едно от важните условия за развитие на промишлено пчеларство е квалификацията, но наред с нея се изискват редица други неща.

Така сред пчеларството едни от важните принципи са прилагане на теория и практика, а за целта са необходими:

При изучаващите пчеларство в училища за селско стопанство в средна специалност или т.нар. паралелки за пчеларство се стига до практика след завършване на курса. Едногодишният практически стаж в пчеларска фирма е не само изключително ползотворен, но се разглежда като вид заетост и за нея се получава трудово възнаграждение;

Сред изискванията се нарежда и необходимостта за създаване на битови и производствени условия, в които младите кадри да се развиват с областта на пчеларство;

Тенденциите сочат да бъдат изградени сезонни действащи центрове, където квалифицираните пчелари да имат възможност да работят в пчеларски фирми;

Наред с това са предвидени и краткосрочни курсове за обучения, в които изпълнителните кадри да имат възможност да се реализират по нататък, чрез пчеларски фирми;

Предвижда се да се изгради съвместна възможност за работа между пчеларските производители и пчеларството на МЗГ, в неговата научна база;

Всичко това е съпроводено от нуждата пчелари и фирми да бъдат снабдени с достатъчно научна информация, техническа база и всичко в областта и за развитие на пчеларство в България и чужбина;

На последно място, но не и по значение се поставя степента на значимост на натрупания богат опит и обмяната му между пчелари, специалисти, изпълнители и ръководни кадри в пчеларството, както у нас, така и в чужбина.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *