Продукция в пчеларството

Пчеларството включва особена технология, когато се употребява само при работа с пчели. Тя включваща система от взаимно свързани методи за производство на продукти като мед, пчелно млечице, восък, пчелна отрова и останалите пчелни продукти. Цялостната система за създаване на пчелни продукти помества множеството начини за развъждане, отглеждане и изхранване на пчелни семейства, цялата организация на пчелната паша, наред с това и начините, допринасящи за натрупване на пчелен мед, както и изземане на пчелната продукция, процедурата по технология на съхраняване и преработване на продукцията и използването на пчелини за организиране на пчелоопрашване на множество селскостопански култури.

Организацията по пчеларство и организацията по производство са като цял комплекс от мероприятия, чиято цел е да бъде използван максимално труда на пчелари, средствата за производство, техническите възможности, пчелната паша, която е природния ресурс и др.

Спецификата на пчеларството и сложността му е свързана с редица фактори като сезонност и много периоди, които изискват високо трудово напрежение. Това и определя отчитането на продукция, която се получава в пчеларството.

Характерно за пчеларството е, че производство носи основна, допълнителна и придружаваща продукция.
За основната пчелна продукция се взема в предвид производственото направление на дадената пчеларска фирма. Тази, която заема най-голямо място и е специализирана в дадената насока се смята и за основна в пчеларското производство на фирмата.

Към придружаващата продукция се числи към основната и за нея е характерно, че е неделима от основната. Много често тя е важна част от общата стойност на произведената пчелна продукция.

Допълнителната продукция в пчеларството, наред с придружаващата идва с основната. Тя не се определя от спецификата и специализацията на фирмата производител. Обема, който заема от общата стойност в цялостната продукция, е различна. Според условията може да бъде създадена, може и да не се стигне до краен продукт от нея. Всичко е в зависимост от подготовката и технологиите на пчеларската фирма.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *