Пчелна продукция

Калкулиране на пчелна продукция е доста многозначно действие, в което се вземат под внимание редица неща. Тук се отнасят както множеството направени разходи, така и получената основна и допълнителна продукция. В общи линии изчисленията се правят по следния начин:

За калкулация в пчеларството се смята основната продукция. С това калкулация на себестойността за допълнителна продукция от пчеларство не се прави. Цените са според цените на едро. Така в пчеларството за единица от основна продукция се приемат 1 кг. пчелен мед, 1 кг. пчелна отрова, 1 кг. пчелно млечице и 100 пчелни майки. Към себестойността на всяка единица от основната продукция се калкулира, сумата на производствените разходи или намалената стойност на допълнителна продукция, както и сумите от пчелоопрашване, които се увеличават със сумата на разходи за извън производствена дейност. Те се разделят на получено количество от основна пчелна продукция.

Поради това, че в пчеларството се получава и по повече от един вид от основна продукция, то себестойността на отделните видове от нея се калкулират, като сумата от производствените разходи за цялото пчеларство. Тук се намаляват разходите за стойността на допълнителна продукция и сумите, които са получени за пчелоопрашване, а целия резултат се разделя на сумите, получени за оценяването на количества от производство на различни видове пчелна продукция и по цени на едро от производителя. Получения коефициент, който изразява разходите, които се полагат на 1 лв. е от оценената основна продукция по цена на едро. Чрез коефициента се умножават и сумите, получени за оценяване на отделни видове от основна продукция, след това се вземат в предвид и полагащите се разходи за всеки отделен вид основна продукция. За себестойност на единица продукция основна се установява, тези разходи и се разделят на количество.

За цени на едро на производител, при оценяване на основна продукция, се вземат средните релизирани цени на продадена през годината продукция от изкупващите организации.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *