Пчелни продукти

Пчеларството се характеризира с многото аспекти, в които може да се работи. Продуктите, които произлизат от цялостния му процес също са многобройни. Според развитието и специализацията на дадена пчеларска фирма могат да бъдат създавани един или няколко пчеларски продукта, а това определя един или няколко от тях.

За отглеждане на пчелни семейства и за производство на мед трябва да се използва продукта изваден в настоящата година или конкретно в сезона. Всеки друг получен продукт се смята за допълнителна пчелна продукция.

За производителите на пчелни семейства и занимаващите се с производство на пчелно млечице като основна продукция се счита само пчелното млечице. Всеки друг вид пчелни продукти, в това число и изваденият пчелен мед, се числят за допълнителна продукция.

Така при отглеждане на пчелни семейства за създаване на пчелна отрова за основна продукция се смята само получената такава. Всеки друг вид пчелни продукти, мед, пчелно млечице, восък са допълнителна продукция.

По същия начин стои въпроса и при развъждане на плодни пчелни майки. Щом са създадени, с цел и предназначение за пазара, то те се числят като основна продукция, а продажбата на фирмата произвела плодни пчелни майки е основна. Всеки следващ продукт е допълнителен, в това число мед, пчелно млечице, восък, пчелна отрова и т.н.

Много от фирмите производители на пчелни продукти се занимават с основна и допълнителна продукция. Така всеки производител на мед може да произвежда и нови пчелни семейства, но те спадат към допълнителна продукция.

При пчеларските фирми се заплащат определени суми за опрашване на селскостопански култури, с това се намаляват производствените разходи спадащи към основната пчелна продукция за самата фирма. Не са малко и фирмите, които създават повече от един пчеларски продукта, тогава те се смятат за основни на фирмата.

Без значение насоката на дадена фирма, във всеки кошер се оставя мед, които служи за зимата на пчелното семейство. Той не се числи към нито една продукция и не се брои за разход през идната година.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *