Стандарти в пчеларството

Както всяка една област от човешкия живот, така и за развитие на пчеларство се изисква съобразяване на редица неща. Стандарти, прилагане на задължителни правни норми, съобразяване на изисквания с цел повишаване на производство и продукция, производителност на труда и икономия на средства.

Сред стандартите осланящи се на научни постижения, технологичен прогрес и практика и опит не малко е значението на материалния израз около цялата техническа документация, нужна при развитие на пчеларство. Сред приетите стандарти са задължения за всички организации и учреждения, както и предприятия, които се занимават с пчеларска дейност, а тя от своя страна се контролира по стандарт. За страната има изградени изисквания, които определят и ценността на продукцията от пчеларството, както и нуждите на потребителя.

С цел получаване на пчеларска продукция с високо качество, производителя е длъжен да се ръководи от строги норми и изисквания на стандартите, нормите и нужния набор от документи. Пчеларската произведена продукция, която не съвпада с изискванията, се смята за нестандартна.

В България има изградени стандарти, както за цялостното пчеларство, така и за всеки елемент от него по отделно. Така например за мед, восък, пчелно млечице, цветен прашец и за останалите пчелни продукти като цяло са разработени отраслови норми.

Стандарта за признаване на пчеларския мед като качествен са отбелязани в БДС 2673-77. Те се разработват сред проучване на състав и свойства на различни видове мед. Начините, по които се прави и анализ на меда се описват в БДС 3050-80.
Изисквания, на които трябва да отговаря пчелния восък в България и съобразяването на стандарта може да се види в БДС 13143-80. Подробни описания на контролните показатели за производство на за всеки един от пчеларските продукти има.

Интересен е и факта, че България е сред първите страни, които въведоха стандарт за пчеларство. Чрез него се контролира качеството на лиофилизирана пчелна отрова. Нормата е утвърдена през 1977 г. и включва 14 показателя. Към тях се отнасят органолептични, химични, физични и биохимични методики.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *